Làm thế nào các vòi phun nên được đặt trên một nhà máy rửa