Strona główna -> Technologia wodorowa -> Bio-Energy Discovery Kit
Roboty
Technologia wodorowa
H-Racer
Zestaw Edukacyjny Energii Odnawialnej
Światowa prasa o oferowanych produktach
NEW H-CAR
Bio-Energy Discovery Kit
H-Racer 2.0
Monitor Energii Odnawialnej
Wodorowy Zestaw Edukacyjny
Wodór-Wiatr Zestaw
Wiatrowy Generator Mocy
Bio-Energy Discovery Kit
 

Zestaw ten demonstruje ostatnie osiągnięcia technologii ogniw paliwowych używających etanolu jako źródła paliwa. Obecnie ogniwa paliwowe używają jako paliwa wodoru lub metanolu. Ten zestaw bezpośrednio przekształca etanol (alkohol) w elektryczność bezgłośnie i bez spalania. Wiatraczek kręci się bez przerwy przez wiele dni stanowiąc wspaniałą demonstrację technologii ogniw paliwowych przyszłej generacji.
   

Odkryj te możliwości już dziś!

Currently fuel cells use hydrogen or methanol as fuel.This fuel cell kit directly converts ethanol (alcohol) to electricity silently and without any combustion. The device runs non-stop for days, providing an amazing demonstration of next-generation fuel cell technology.Discover the possibilities today.

Bio Energy Kit Contents (FCJJ-22) 

 • Sturdy plastic base with ethanol storage
 • Rubber tubing
 • Purging valve
 • Electric motor
 • Wire leads with clips
 • Fan blade
 • Direct Ethanol Fuel Cell
 • Container for mixing ethanol solution
 • pH paper measuring strips
 • Lid for ethanol storage
 • Assembly instructions
 • CD-ROM with renewable energy curriculum manuals


  Not included: Ethanol Solution

  Note: Parts except for fan blade, mixing container, pH strips, and storage lid have already been assembled. Please see experiment one for how to assemble the fan blade or how to create the solution.Login

HasłoZarejestruj się!