Strona główna ->
Roboty
Technologia wodorowaKognitywistyka w służbie robotykiData: 2006-12-27

Eksperymenty z udziałem prawdziwych i symulowanych robotów sugerują, że związek pomiędzy ruchem fizycznym a sygnałami płynącymi do systemów sensorycznych może okazać się bardzo istotny przy opracowywaniu bardziej inteligentnych maszyn.Testy z udziałem dwóch prawdziwych i jednego zasymulowanego robota pokazują, że informacje zwrotne przekazywane pomiędzy systemem czujnikowym a ruchem robota decydują o jakości nawigacji maszyny w otoczeniu. Lepsze zrozumienie tego typu relacji może pomóc naukowcom zbudować sztuczne mechanizmy przypominające żywe stworzenia.Typowym dla naukowców specjalizujących się w sztucznej inteligencji jest rozdzielanie zachowania fizycznego od informacji płynących do systemu sensorycznego. Olaf Sporns - neurolog z Uniwersytetu Indiana twierdzi, że sygnały płynące do mózgu nie są niezależne.Sporns przyznaje, że coraz więcej naukowców twierdzi, że model ten zwany "wbudowanym poznawaniem" (ang. embodied cognition) sprawdza się. Sporns wraz z Maxem Lungarella z Uniwersytetu Tokijskiego poprowadzili eksperymenty testujące tą ideę.Wykorzystali do tego czteronożnego robota kroczącego, humanoidalny tułów i zasymulowany robot kołowy. Wszystkie trzy roboty zostały wyposażone w komputerowy system wizyjny zaprogramowany do "skupiania się" na obiektach o czerwonym kolorze. Robot kroczący i kołowy automatycznie zmierzają do czerwonych bloków zatrzymując się w ich sąsiedztwie, podczas gdy humanoid chwyta te bloki, przybliżając je do swojego sztucznego "narządu wzroku" i przekrzywiając głowę w celu lepszego widoku.Aby zmierzyć związek pomiędzy ruchem a wizją, badacze zarejestrowali informacje ze przegubów i pola widzenia robotów. Zastosowali techniki matematyczne, aby zobaczyć jak wiele związków przyczynowych zawiązało się pomiędzy sygnałami wejściowymi do systemu czujnikowego a aktywnością napędów.Sporns potwierdził, że udało się zaobserwować związki przyczynowe dwóch wspomnianych rodzajów, tzn. informacja płynie od systemu czujnikowego do systemu napędowego, ale także z systemu napędowego do systemu czujnikowego. Jest to ważna demonstracja eksperymentalna aspektu modelu wbudowanego poznawania. Czyni to z niego zjawisko bardziej praktyczne, a mniej teoretyczne, tak jak to miało miejsce do tej pory - stwierdził Sporns.Podobne eksperymenty powinny pokazać występowanie podobnych relacji u zwierząt, ponieważ ewolucja stworzyła ciało i mózg tak, aby pracowały wspólnie w celu poznawania i zrozumienia świata - powiedział Sporns. Naukowiec nie ukrywa, że doświadczenia takie będzie trudniej przeprowadzić niż w przypadku robotów, ale jest dobrej myśliSporns jest zdania, że przeprowadzone eksperymenty na robotach mogą posłużyć do opracowania nowych metod projektowania i budowania robotów. Poprzez maksymalizację przepływu informacji pomiędzy systemem czujnikowym a napędowym, będzie możliwe wyprodukowanie bardziej elastycznych i inteligentnych maszyn. Eksperymenty w których wykorzystano więcej zasymulowanych robotów "ewoluowały" wykorzystując algorytmy genetyczne, sugerując iż może to być krok naprzód w tworzeniu inteligentnych urządzeń.Daniel Polani - specjalista od sztucznej inteligencji Uniwersytetu Hertfordshire w Wielkiej Brytanii powiedział, że dzięki praktycznemu zastosowaniu modelu wbudowanego poznawania, będzie możliwe stworzenie bardziej wydajnych systemów kognitywnych, takich jakie występują w przyrodzie, które dodatkowo nie specjalizują się w konkretnym zadaniu, takim jak ruch czy wizja.Inny badacz sztucznej inteligencji, Aaron Sloman z Uniwersytetu Birmingham (Wielka Brytania) powiedział, że interakcja ze środowiskiem jest decydująca o inteligencji. Naukowiec wskazuje także na fakt, iż ludzki mózg jest zdolny do pracy bez pomysłu opartego w fizycznym, istniejącym świecie. To dlatego człowiek w dowolnym miejscu na Ziemi może myśleć o innym człowieku znajdującym się gdziekolwiek indziej, pomimo iż nawet go nie zna.Tak samo architekt które projektuje nowy budynek, pracuje nad obiektem którego nie widzi, nie czuje, nie dotyka ani nie może nim sterować - powiedział Sloman.

Źródło: New Scientist
Za: www.asimo.plLogin

HasłoZarejestruj się!