nhà sản xuất nhà máy chế biến chrome chrome ở hove uk