hội thảo về việc sử dụng bùn đá cẩm thạch ở bangalore