băng tải nhà máy nhiệt điện cho vanadi ở đại diện của Dominica