chi phí thành lập một nhà máy xi măng mini ở phía tây Ấn Độ