Kiểm tra bật lửa thông minh ban đầu của máy nghiền đen thông minh cho logo máy nghiền thông minh ở phía dưới